હું શોધું છું

image

Home Banner
 અવનવું
image
image
 સંદેશ
image
 અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ

શ્રી પી.કે.તનેજા

શ્રી પી.કે.તનેજા
(આઈ.એ.એસ.)
image
image
નિયામક શ્રી,ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનની કચેરી

શ્રી અમિત શાહ

ડો. જે.એમ.વ્યાસ
: નાગરિકોને સંદેશ
image
image
 
 image
 
Statue of Unity
 
 
Vibrant Gujarata 2011
 
 મુખ્‍ય પ્રવૃત્તિઓ
image
image

કોઈ પણ ગુનાના ઉકેલમાં વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી સહયોગ આપવો તે આ વિજ્ઞાનનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

image
image

ફોરેન્સિક સાયન્સ તપાસ એજન્સીઓને તેમ જ ભૌતિક પુરાવાઓ મેળવવામાં સ્થળ પર વૈજ્ઞાનિક મદદ પૂરી પાડે છે.

image
image

ફોરેન્સિક સાયન્સ એકત્ર કરેલા પુરાવાઓ વિશે વૈજ્ઞાનિક અભિપ્રાય આપે છે.

image
image

ફોરેન્સિક સાયન્સ ન્યાયની પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે

 ફોરેન્સિક પ્રભાગો
image

મોબાઈલ ફોરેન્સિક સેવાઓ

image

ફોરેન્સિક ભૌતિક

image

ફોરેન્સિક બેલેસ્ટિક

image

ફોરેન્સિક ફોટોગ્રાફી

image

ક્વેશ્ર્ચન ડોકયુમેન્ટ

image
image

ફોરેન્સિક રસાયણ/ એકસ્પ્લોઝિવ/
નારકોટિક્સ

image બ્લડ આલ્કોહોલ
 
image

ફોરેન્સિક ઝેરશાસ્ત્ર

image

પ્રોહિબિશન પઝેશન

image

બાયોલોજી

image

સીરોલોજી

image

ડી.એન.એ.

image

સાયકોલોજી

image

ફિંગર પ્રિન્ટ

image

કોમ્પ્યુટર ફોરેન્સિક વિભાગ

 
 
 
image આંતરમાળખાકિય સવલતો  
image ક્ષેત્રિય એકમો
image સિદ્ઘિઓ
image ભાવિ આયોજન
image જનજાગૃતિના પ્રયાસ
 

 આપની સેવામાં

image
image

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

image
image

જાહેર માહિતી અધિકારી

image
image

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

image
image

ફરિયાદ

image
image

આપના સવાલોના જવાબ

image
image

સંબંધિત લિંક્સ

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વહીવટી માળખું
 
image

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ

મુલાકાતી નંબર: 0248009 Last updated on 20-11-2015